Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση ή αλλιώς: Τι δεν μαθαίνουν τα παιδιά μας στο


Ο ΟΟΣΑ διενέργησε πρόσφατα (Σεπρέμβριος 2017) έρευνα για την εκπαίδευση και τις μελλοντικές ανάγκες στην αγορά εργασίας και στην καθημερινή ζωή, που θα καθορίσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα ακόλουθα:

 • Η ικανότητα να χρησιμοποιούμε μια διεπιστημονική προσέγγιση (transdisciplinary approach) όταν σκεφτόμαστε.

 • Η δυνατότητα να συνδέουμε ιδέες και να κατασκευάζουμε πληροφορία, χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη.

 • Η αντίληψη διαφορετικών πολιτισμών και η καλή επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες.

 • Η ανεκτικότητα, η ενσυναίσθηση και η επιμονή, που περιγράφονται ως «παγκόσμιες δεξιότητες».

Αναλυτικά, οι σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές/φοιτητές είναι οι εξής:

 • Διεπιστημονικότητα (transdisciplinarity)

 • Απόδοση ερμηνείας (sense-making)

 • Καινοτομία & προσαρμοστική σκέψη

 • Κοινωνική νοημοσύνη

 • Γνώση των νέων μέσων (new media literacy)

 • Υπολογιστική σκέψη

 • Διαχείριση γνωσιακού φορτίου (cognitive load management)

 • Νοοτροπία σχεδιασμού (design mindset)

 • Διαπολιτισμική ικανότητα

 • Εικονική συνεργασία

Οι ομιλήτες στην διάσκεψη για την εκπαίδευση σημείωσαν την ανάγκη να εμπλουτιστεί η εκπαίδευση με σκοπό να καλυφθεί το κενό σε νέες δεξιότητες. Συγκεκριμένα, ο Oley Dibba-Wadda, Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στην Αφρική, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι «μέσα στην τάξη οι μαθητές μαθαίνουν πώς να περνούν εξετάσεις. Όταν αποφοιτήσουν, έχουν ένα πτυχίο αλλά δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Χρειάζεται να τους διδάξουμε δεξιότητες όπως ο δημόσιος λόγος, η αυτοπεποίθηση, η (κριτική) ανάγνωση και η γραφή».

Επίσης, Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης & Δεξιοτήτων στον ΟΟΣΑ, τόνισε: «αυτό που απαιτείται είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε διεπιστημονικά, να συνδέουμε ιδέες και να κατασκευάζουμε πληροφορίες: αυτές οι «παγκόσμιες ικανότητες» θα διαμορφώσουν τον κόσμο μας και τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε μαζί... Η δυνατότητα αντίληψης και διάκρισης των γεγονότων από τις πλαστές ειδήσεις είναι καίρια στην ψηφιακή εποχή... Οι νέοι πρέπει να μπορούν να βλέπουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να εκτιμούν διαφορετικές ιδέες, να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικούς πολιτισμούς».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν συμπεριλήφθηκε καν στο γράφημα των χωρών που φροντίζουν να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα τις προαναφερθείσες δεξιότητες. Μήπως είναι καιρός να σκεφτούμε την εκπαίδευση αλλιώς;

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square