Ενσυναίσθηση – και γιατί είναι τόσο σημαντική


Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων ενός άλλου ατόμου, μέσω της συναισθηματικής ταύτισης μαζί του. Με άλλα λόγια, είναι η δυνατότητα να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Αυτό προϋποθέτει την διάθεσή μας να ακούσουμε τον άλλο, να αντιληφθούμε τα συναισθήματά του και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς δημιουργίας τους.

Όσο και αν ακούγεται πολύπλοκο, στην ουσία δεν είναι. Η ενσυναίσθηση σημαίνει ότι δεν κατακρίνουμε άκριτα τους άλλους ανθρώπους, αλλά προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες τους πριν καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Για το λόγο αυτό, επειδή η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την κατανόηση των εκάστοτε συνθηκών, ο Daniel Goleman, συνδημιουργός της θεωρίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μαζί με τον Richard Boyatzis, συμπεριέλαβε την πολιτική συνείδηση (political awareness) και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας (leveraging diversity) στις 5 επιμέρους διαστάσεις της ενσυναίσθησης, που είναι οι εξής:

α) κατανόηση των άλλων: η αναγνώριση των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων ατόμων.

β) ανάπτυξη των άλλων: η διάθεσή μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο, ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν.

γ) προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση (service orientation): η διάθεση να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους άλλους

δ) αξιοποίηση της διαφορετικότητας: η αναγνώριση της διαφορετικότητας των ατόμων και η προσαρμογή της συμπεριφοράς μας αναλόγως αυτών των διαφορετικών στοιχείων τους, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συνεργασία.

ε) πολιτική συνείδηση: το να είμαστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (χώρα/περιοχή, επιχείρηση, κοινωνία, οικογένεια, σχολείο, κλπ.) και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις συγκεκριμένες συνθήκες στη συναναστροφή μας με τα συγκεκριμένα άτομα.

Επίσης, υπάρχουν τρία είδη ενσυναίσθησης:

1) η γνωσιακή ενσυναίσθηση (cognitive empathy), δηλαδή η κατανόηση των συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων ατόμων μέσω μιας λογικής διαδικασίας.

2) η συναισθηματική ενσυναίσθηση (emotional empathy), δηλαδή η αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων ατόμων χωρίς να μας τα έχουν εκφράσει, βιώνοντάς τα σαν δικά μας

3) η συμπονετική ενσυναίσθηση (compassionate empathy), δηλαδή η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων ατόμων και η ανάληψη δράσης για να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση των αναγκών τους.

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, καλούμαστε όσο ποτέ άλλοτε να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και κουλτουρών. Πέρα, λοιπόν, από την αξία της ενσυναίσθησης στο γονεϊκό μας ρόλο που είναι αδιαμφισβήτητη - γιατί χρησιμοποιώντας την, μπορούμε να καταλάβουμε τα παιδιά μας και να αποφύγουμε τις εντάσεις – η ενσυναίσθηση είναι πλέον μια απαραίτητη δεξιότητα στον επαγγελματικό στίβο, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε τυχόν άσχημες/ασεβείς πράξεις προσπαθώντας να καταλάβουμε τα κίνητρα πίσω από αυτές. Σημαίνει όμως ότι διευκολύνουμε την επικοινωνία και την συνεργασία μας με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο από εμάς, κάνουν διαφορετικές επιλογές από μας ή φέρουν διαφορετικές κουλτούρες. Η ενσυναίσθηση μας βοηθά να έρθουμε κοντά στον γείτονά μας, στον συνάδελφό μας, στο παιδί μας, στον συνεργάτη μας και ουσιαστικά αποτελεί την προϋπόθεση δημιουργίας αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις. Σκέφτεστε καλύτερα θεμέλια για το οικοδόμημα που ονομάζεται ανθρώπινες σχέσεις;

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square