Συναισθηματική Νοημοσύνη: Πόσο συναισθηματικά ευφυείς είμαστε;

Η συναισθηματική νοημοσύνη πρωτοαναφέρθηκε την δεκαετία του ’70 από τον David McClelland. Από τότε ως σήμερα, η έννοιά της έχει αναλυθεί και εμπλουτιστεί σημαντικά, μιας και θεωρείται κομβικής σημασίας τόσο για τον εργασιακό χώρο όσο και για την καθημερινότητά μας. Σημαντικά σε αυτό συνέβαλλαν οι έρευνες του ελληνικής καταγωγής Richard Boyatzis και του Daniel Goleman, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 έως και σήμερα, χωρίς να παραβλέπουμε την εργασία των Salovey & Mayer το 1990 οι οποίοι όρισαν την συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να αντιλαμβανόμαστε και να υπολογίζουμε εκείνα των άλλων, και να χρησιμοποιούμε την διαδικασία αυτή ως οδηγό για σκέψη και δράση.

Σήμερα η συναισθηματική νοημοσύνη εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές παγκοσμίως, καθώς έχει συσχετιστεί με την ηγετική ικανότητα, την αυξημένη απόδοση, την δημουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και την επίτευξη στόχων. Στην ουσία, η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με την αρμονική συνύπαρξή μας με τους άλλους και την προσπάθεια αυτοβελτίωσής μας.

Οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι οι ακόλουθες:

  1. Αυτεπίγνωση: η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων μας και η γνώση του ευατού μας. Περιλαμβάνει επίσης την αυτοπεποίθηση και την ειλικρινή αυτοαξιολόγηση.

  2. Αυτοδιαχείριση: η δυνατότητα ελέγχου της συμπεριφοράς μας. Εκτός από την διαχείριση των συναισθημάτων μας, περιλαμβάνει την προσαρμοστικότητα, τον προανατολισμό στο στόχο και την θετική στάση.

  3. Κοινωνική επίγνωση: η κατανόηση των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς και των κινήτρων των άλλων. Περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση και την προσφορά μας προς τους άλλους.

  4. Διαχείριση σχέσεων: η δυνατότητα μας για επικοινωνία με τους άλλους και η δημιουργία δεσμών μαζί τους. Περιλαμβάνει την διαχείριση συγκρούσεων, την ομαδικότητα και την ενθάρρυνση και κινητοποίηση των άλλων.

Προφανώς, οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης συσχετίζονται.

Διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων με χαμηλή και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

Χαμηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη ↓

Επιθετικός και εριστικός

Απαιτητικός από τους άλλους

Εγωκεντρικός, δύσκολος στις συνεργασίες

Αυταρχικός

Ανυπόμονος, αποθαρρύνεται εύκολα

Αντιστέκεται στην αλλαγή

Μιλά συνεχώς μόνο για τον εαυτό του

Αδρανής και αργός

Επικριτικός

Μονίμως δυσαρεστημένος και ανικανοποίητος

Αλαζόνας

Μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα, παρορμητικός και απροετοίμαστος

Υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη ↑

Θετικός, ευγενικός και φιλικός

Φιλόδοξος για τον εαυτό του. αλλά και για την ομάδα

Κοινωνικός και ευχάριστος

Αποφασιστικός και ικανός να εμπνέει και να δημιουργεί κίνητρα

Υπομονετικός και επίμονος

Αγκαλιάζει την αλλαγή, προσαρμοστικός

Καλός ακροατής

Δραστήριος, με θέληση, και συνεπής

Ενθαρρυντικός και αναλυτικός

Αναζητά και βρίσκει κάτι θετικό σε όλες τις καταστάσεις

Σίγουρος για τον εαυτό του

Προετοιμασμένος, συστηματικός και με επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν τους άλλους

Οι περισσότεροι από εμάς, αν απαντήσουμε με ειλικρίνεια, μπορεί και να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας κάποια στοιχεία της αριστερής στήλης. Φυσικά υπάρχουν διάφορα τεστ, ακόμα και διαθέσιμα on line, που βοηθούν στο να προσδιορίσουμε τη συναισθηματική μας ευφυία.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μας μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε μια έντιμη αυτοαξιολόγηση, να αντιληφθούμε τις δεξιότητες στις οποίες υστερούμε και στην συνέχεια να προσπαθήσουμε να τις αναπτύξουμε. Τις περισσότερες φορές, η βοήθεια ενός πιστοποιημένου coach είναι πολύτιμη!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square